Print venlig side
 
 

Socle du Monde´s 10 dogmer
Stigende kompleksitet og en verden, hvor der ikke længere skelnes mellem privatsfære, familie og arbejdsliv stiller nye krav til virksomheden - blandt andet om en klar identitet. Kunsten er det kit, der kan medvirke til at skabe en fælles identitet på tværs af barrierer. Interessen for tættere samarbejde mellem kunst og erhvervsliv stiger og virksomhedernes branding gennem kunst er allerede en væsentlig parameter. Kunstnerne leverer idéer og skitser til hver deres værk. Virksomhederne stiller med produktionsfaciliteter og ekspertise. Sammen skaber de værker, som bliver vist på et af de tilknyttede udstillingssteder.


De 10 dogmer   1
Kunstner og virksomhed samarbejder om at skabe et kunstværk, som udstilles på et af Biennalens tilknyttede udstillingssteder

2
Kunstværkerne skabes med fuld kunstnerisk frihed

3
Kunstneren leverer oplæg, skitser, modeller med videre. Virksomheden stiller materialer, ekspertise, arbejdskraft og evt. produktionsapparat til rådighed.

4
Kunstværket tilhører altid kunstneren efter udstillingen, med mindre andet aftales.

5
Virksomheden har altid forkøbsret til kunstværket skabt til Biennalen.

  6
Kunstneren skaber altid et mindre værk eller en edition med relation til samarbejdet. Dette tilfalder virksomheden. Hvis der er tale om en edition, modtager virksomheden det første nummer med mindre andet aftales.

7

Virksomheden har ret til at anvende billeder af samarbejdsproces og kunstværk i intern og ekstern markedsføring uden vederlag.

8
Socle du Monde har retten til at anvende alle billeder af samarbejdsprocsserne og samtlige værker i forbindelse med markedsføring og anden kommunikation (dokumentation, kataloger med videre) uden vederlag.

  9
Socle du Monde Biennalen er baseret på udstillingen af de værker, som skabes gennem samarbejder. Derfor forpligter alle deltagere - kunstnere som virksomheder - sig til at lade værkerne indgå i Biennalens udstillinger og positivt medvirke til at skabe den bedst mulige udstilling under Socle du Monde organisationens vejledning.

10

Socle du Monde betaler honorar til kunstneren og afholder udgifter for kunstnerens rejser og ophold i forbindelse med den første introduktion til virksomheden og igen i forbindelse med ferniseringen. Øvrige omkostninger til transport og ophold afholdes af de virksomheder, hvortil kunstneren er knyttet.


 
  Socle du Monde . Birk Centerpark 3 . 7400 Herning