Print venlig side
 
 

Sponsorer    Massiv politisk opbakning
  Socle du Monde har i 2004 ikke alene Herning Kom-mune og Ringkjøbing Amt i ryggen. Denne gang er også Ikast Kommune med.

I en stadig mere globaliseret verden med kamp om at tiltrække virksomheder, borgere og arbejdskraft er Socle du Monde et særdeles vigtigt projekt for regio-nen. Det mener ikke
  alene de to borgmestre fra Herning og Ikast, men også amtsborgmester Knud Munk Nielsen.
- For Ringkjøbing Amt er kulturen et af de redskaber, vi kan bruge til at håndtere den regionale udfordring, vi står over for med krav om stadig vækst og udvikling. Det er en del af vores regionalpolitik, at vi skal have en markant og synlig kulturprofil, der kan fungere som et positivt visitkort og tegne regionen, siger amtsborgmesteren, der er stolt over at huse så spændende og grænseoverskridende projekt som Socle du Monde.

Fælles fodslag
Der er heller ingen tvivl om projektets kvaliteter hos de to borgmestre for Herning og Ikast kommuner, der i biennalen 2004 har valgt det fælles fodslag. Der er enighed om, at projektet er en meget vigtig brik i bestræbelserne på at sætte regionen på landkortet.
- Ikast er, om vi vil det eller ej, blevet en del af globaliseringen for eksempel gennem tekstilvirksomheder, der flytter deres produktion til udlandet. Det betyder nye udfordringer og krav om værditilvækst i regionen. Her spiller kunst og kultur en vigtig rolle som parametre. Vi kan trække på, når vi skal tiltrække borgere, virksomheder og medarbejdere hertil, siger Carsten Kissmeyer, borg-mester i Ikast. Samme tendens gør sig selvfølgelig gældende i Herning, hvor borgmester Lars Krarup er glad for at få Ikast med om bord i 2004.
- Det er vigtigt, at vi samarbejder og står sammen som region, så vi kan signalere, at vi er en fremadrettet og en integreret enhed. Gennem projekter kan vi fortælle, at vi dyrker iværksætterkulturen her i området, at vi bakker stærkt op om skæve ideer - og at vi kan få ting til at ske, siger Lars Krarup, der glæder sig til at følge biennalen i 2004.

Socle du Monde Biennalen 2002
Visionerne om et tæt samarbejde mellem kunst og erhvervsliv opstod, da Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande - og i dag også Aaskov - ved årtusindskiftet nedsatte en kulturtænketank i forlængelse af Kultur- og Erhvervsministeriets betænkning om kunst og erhvervsliv. der skulle være meget mere end blot sponsorkroner mellem kunstnerne og virksomhederne, og regionens plads på det kunstneriske verdenskort skulle generobres.

Først i december 2001 blev visionerne til virkelighed i et tæt parløb mellem Erhvervsrådet og Herning Kunstmuseum. Tretten virksomheder stod på spring for at samarbejde med en kunstner gennem en tremåneders periode, og den første Socle du Monde biennale var en realitet.

Udstilling: 1. marts til 23. juni 2002 på Herning Kunstmuseum. Besøgende i alt: 8.000.

Deltagere i 2002
11 internationale kunstnere - Niels Bonde (DK),
Renato Dib (BR), Stephanie Dinkins (US), Marco Evaristti (CH),
Belu-Simion Fainaru (I) Erik A. Frandsen (DK),
Michael Kvium (DK), Christian Lemmerz (D),
Francesco Simeti (I), Nedko Solakov (BG), Luis Vidal (E).

13 danske virksomheder - Bonus Energi, Bestseller,
egetæpper, Kvik Holding, Konkret, Martin Pedersens Strømpefabrik, MidtFactoring, Montana, Sanita,
TEKO Center Danmark, Rose Poultry, AV Form,
Handels- og Ingeniørhøjskolen
 
 
Om Socle du Monde Biennalen

Biennalen:
Afholdt første gang den 1. marts til 23. juni 2002. Består af to dele. Et projektsamarbejde mellem kunstner og tilknyttet virksomhed om at skabe et værk og en efterfølgende udstilling på et af de udstillings-steder, der indgår i Socle du Monde. Biennalens udstillingsdel åbner for publikum lørdag den 5. juni 2004, mens projekt-samarbejdet skydes i gang omkring januar 2004.

Parthavere i Socle du Monde ApS:
Herning Kunstmuseum, Erhvervsrådet Herning-Ikast Brande-Aaskov

Direktion:
Holger Reenberg, kunstnerisk leder.
Lene Elsner, administrativ leder.

Deltagere:
For et beløb på 125.000 kroner bliver den enkelte virksomhed koblet med en kunstner, som har fuldkommen kunstnerisk frihed til at skabe sit værk inden for rammerne af virksom-hedens forretning. Virksomheden har for-købsret til værket, og modtager desuden et mindre værk med rela-tion til samarbejdet. Derudover giver deltag-else adgang til markedsførings- og andre aktiviteter under biennalen.

Kontakt:
Yderligere information om biennalen kan fås hos administrativ leder Lene Elsner, telefon: 96 26 11 20, email: le@erhvervsraadet.dk

Biennalens navnefader
Biennalen er navngivet efter skulpturen skabt som en hyldest til Herning af den italien-ske kunstner Piero Manzoni i 1961. Værket, ’Socle du Monde’, ver-dens sokkel, har i dag hjemme på Herning Kunstmuseum. Skulptu-ren peger på egnens pulserende parløb mel-lem erhvervs- og kunstliv. Samtidig leger den med ideen om hele verden som et kunst-værk, og er den mest globalt favnende af Manzonis tematiseringer over autenticitet, kunst og virkelighed.
Fabrikant Aage Dam-gaards samarbejde med Manzoni var et lokalt initiativ som fik national og international bevåg-enhed og betydning. Duoens projekter resulterede i 46 værker, der i dag alle tilhører Herning Kunstmuseum.
 

 
  Socle du Monde . Birk Centerpark 3 . 7400 Herning