Print venlig side
 
 

Udenfor Herning kunstmuseum står en skulptur der af mange regnes som Manzonis mest betydningsfulde kunstværk "Socle du Monde". Skulpturen består af en enkelt kubisk jernkonstruktion, en sokkel, i størrelsesordenen 82 x 100 x 100 cm. På soklens ene side er der monteret en række broncebogstaver. Bogstaverne, der er vendt på hovedet, danner inskriptionen "Socle du Monde/Socle magic no. 3 de/Piero Manzoni -1961 - Hommage a Gallileo". I det første møde med Socle du Monde får man indtryk af, at der mangler noget. Ikke blot står soklen på hovedet, men der mangler tilsyneladende også en skulptur. Oplevelsen af at soklen er vendt på hovedet, er imidlertid nøglen til forståelsen af værket. Soklen er traditionelt det der, fysisk og symbolsk, hæver en skulptur fra jorden til en højere "kunstsfære", men her det netop kloden, den jord vi går og står på, der hviler på soklen.

Med en altfavnende gestus peger Manzoni ud på hele verden og signerer den som en gigantisk "Manzoni". "Socle du Monde" kan betragtes som Manzonis kunstneriske programerklæring: En kunstner skal ikke begrænse sig til at arbejde med nogle få specifikt kunstneriske materialer. Hele verden står til rådighed som materiale repertoire, som et ikke erobret kreativt terræn, der kun venter på at blive opdaget. I sine bestræbelser på at finde nye veje for kunsten og udvide kunstbegrebet har Piero Manzoni givet inspiration til at indgå nye kreative alliancer. Inspiration, der i dag munder ud i en ny alliance mellem liv og kunst: Socle du Monde 2002. Her mødes Hernings element af soliditet, erhvervslivet og industrien med det sprælske og ukontrollerbare, kunsten og kulturen.  


 
  Socle du Monde . Birk Centerpark 3 . 7400 Herning