Print venlig side
 
 


Stigende kompleksitet og en verden, hvor der ikke længere skelnes mellem privatsfære, familie og arbejdsliv stiller nye krav til virksomheden - blandt andet om en klar identitet. Kunsten er det kit, der kan medvirke til at skabe en fælles identitet på tværs af barrierer. Interessen for tættere samarbejde mellem kunst og erhvervsliv stiger og virksomhedernes branding gennem kunst er allerede en væsentlig parameter.


  Sådan deltager virksomheder i Socle du Monde
For 100.000 kroner kan virksomheden deltage i Socle du Monde og få besøg af en af biennalens kunstnere, som skaber sit værk i samarbejde med virksomheden – med fuld kunstnerisk frihed. I alt 30 virksomheder har mulighed for at være med. Alle 30 værker udstilles efterfølgende på et af de tilknyttede udstillingssteder i Herning og Ikast.

Deltagerne får undervejs i projektet adgang til en række markedsføringskanaler og aktiviteter. Blandt andet det officielle katalog for udstillingen, netværket “Club du Monde” og avisen “Journal”. Virksomhederne modtager hver et værk med forbindelse til samarbejdet og har desuden forkøbsret til værket skabt til biennalen af “deres” kunstner.

Indgåelse af samarbejde mod det ukendte

Firma:
Adresse:
Postnr./by:
Land:
Telefon:
Fax:
Email:
Web:
Kommentar:

indgår hermed som deltagende virksomhed i Socle du Monde Biennalen 2004 et forpligtende samarbejde med

Socle du Monde ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning

Adm. dir. Holger Reenberg
Tel. 97 12 10 33
Mobil. 40 25 10 33
reenberg@herningkunstmuseum.dk

Direktør Lene Elsner
Tel. 96 26 11 20
Mobil. 24 25 12 79
le@erhvervsraadet.dk

Socle du Monde ApS meddeler snarest muligt navnet på kunstneren, som tilknyttes firmaet. Det første introduktionsmøde vil finde sted i umiddelbar forlængelse heraf.

På introduktionsmødet aftales hvilken type værk parterne skal samarbejde om, ligesom der på mødes skal indgås aftale om eventuelt køb af værket.

Socle du Monde ønsker at sikre et smidigt samarbejde i biennaleperioden og derfor deltager curator Jacob Fabricius samt Holger Reenberg og Lene Elsner altid i introduktionsmøderne, ligesom de står til rådighed med hjælp og vejledning under hele samarbejdet.

Virksomheden betaler for det forpligtende samarbejde DKK 100.000,00 excl. moms som i henhold til aftale forfalder.

Virksomheden kan vælge at arrangere og afholde udgifterne til kunstnerens ophold og rejser direkte med kunstneren. Virksomheden kan alternativt vælge at betale Socle du Monde for at arrangere rejser og ophold.

 

 
  Socle du Monde . Birk Centerpark 3 . 7400 Herning