E: mail@heartmus.dk | T: +45 97 12 10 33

Ikast-Brande Kommunes spirituelle råd

Ikast-Brande Kommunes spirituelle råd

IKAST-BRANDE SPIRITUELLE RÅD

Wooloo fortæller: 
Wooloo’s samarbejdspartner er Ikast-Brande Kommune.

Det har været kommunens ønske at involvere Wooloo i sit arbejde med at aktivere Ikast-Brande’s borgere til at deltage mere direkte i at løfte samfundets opgaver.

Aktive Borgere for det Gode Samfund er sloganet. Målet er at spare på velfærden og lade ”medborgerskabet” tage over.
Wooloo’s værk til kommunen er oprettelsen af Ikast-Brande Spirituelle Råd – et rådgivende organ bestående af tre nøje udvalgte clairvoyante personer fra lokalområdet.  

Ikast-Brande Kommune dækker et område af Danmark, der i spirituelle kredse betragtes som særligt energifyldt og helligt, og mange fra det såkaldte alternative miljø bosætter sig derfor i denne del af landet.

Wooloo har besøgt en lang række praktiserende clairvoyante og andre spirituelle i kommunen, og har på denne baggrund udvalgt de endelige medlemmer af Ikast-Brande Spirituelle Råd.

Fra åbningen af Socle du Monde i september 2012 og mindst et år frem vil Ikast-Brande Spirituelle Råd indgå som rådgivende organ for kommunen.