E: mail@heartmus.dk | T: +45 97 12 10 33


Læs mere i Ivalo Frank på www.ivalofrank.com

 

Læs mere om Afdeling for retspsykiatri på www.auhrisskov

 

Læs mere om landskampagnen EN AF OS på www.en-af-os.dk/

Psykiatrien og kunsten mødes, når retpsykiatrisk afdeling i Risskov arbejder sammen med videokunstneren Ivalo Frank om et værk til INVOLVER. Ivalo Frank har tidligere portrætteret menneskers livsvilkår og gennem hendes kunstneriske udtryk, håber retspsykiatrisk at kunne nedbryde fordomme om psykisk syge og øge livsværdien for patienterne.  

Ivalo Frank

Kunstneren og instruktøren Ivalo Frank (f. 1975) er født på Grønland af danske forældre. Hun arbejder i spændingsfeltet mellem kunst og dokumentarfilm og hendes film er således blevet vist i  europæiske kunsthaller og museer. Ivalos film portrætterer ofte efterkrigstidens mennesker og livsvilkår eller fokuserer på postkoloniale perspektiver

Psykiatri og Social - Region Midtjylland

Afdeling for retspsykiatri, Afsnit R3, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Afsnit R3 på afdeling for retspsykiatri er en afdeling for særligt behandlingskrævende, udadreagerende patienter, hvoraf flertallet har en dom til anbringelse eller behandling på hospital. Der er plads til 18 patienter. Afsnit R3 har ansvarsområde for patienter, der behandles efter aftale med Det grønlandske Hjemmestyre.
Region Midtjylland deltager i Socle du Monde som et led i Landskampagnen EN AF OS, der handler om at afstigmatisere psykisk sygdom.